_

DSA

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló 2022/2065 rendelete által előírt kötelezettségünknek eleget téve ezúton közzétesszük, hogy a Indafotó szolgáltatás Európai Unió tagállamain belüli aktív igénybevevőinek száma a 2023.07.31-ig tartó utolsó hat hónap átlaga alapján: 18.849 Users. (Forrás: Google Analytics, all-device adat)